Intet ydre kan skabe dig. Men er du hel, kan de sunde ydre valg fuldende dig.

Gitte Aya · Et liv med nydelse, nærvær og glæde

Handelsbetingelser

Gitte Aya · Et liv med nydelse, nærvær og glæde

Her finder du handelsbetingelser ved køb af varer og tjenesteydelser hos Gitte Aya

 

Vilkår for indgåelse af aftale med:

Gitte Aya // Trust Heart Vibrations ApS
CVR: 42506478
Løjtegårdsvej 125,
2770 Kastrup
gitte@esamor.dk

BETALING
Betaling sker med EasyMe betaling.

LEVERING
Arbejdet leveres til den tid, det er aftalt med kunden. Læs i øvrigt afsnittet om fortrydelsesret.

HVIS DU FORTRYDER DIT KØB (FORTRYDELSESRET)
Du har 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftale om køb af ydelser eller produkter hos Gitte Aya.

Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået, hvor du også modtager din ordrebekræftelse.

Hvis du ønsker at få ydelsen leveret, før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret. Med andre ord – Er dette før de 14 dage udløber bortfalder din fortrydelsesret.

Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du efterfølgende alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at Gitte Aya vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Du skal inden 14 dage fra aftalens indgåelse give meddelelse om, at du ønsker at fortryde din bestilling af ydelser eller produkter hos Gitte Aya. Meddelelsen skal enten ske via tryk på “afbestilling”-knappen/link via Easyme systemet, eller gives skriftligt på mail til gitte@esamor.dk.

I din meddelelse skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte nedenstående standardfortrydelsesformular og sende den til gitte@esamor.dk.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, når arbejdet er påbegyndt
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at Gitte Aya vil opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret, dvs. betaling for det antal timer, der er anvendt, samt betaling for de materialer, som er anvendt.

HVIS DER ER NOGET GALT MED YDELSEN ELLER PRODUKTET (REKLAMATION)

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte Gitte Aya på mail gitte@esamor.dk.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret på tjenesteydelser. Derfor bedes du med det samme kontakte Gitte Aya, hvis du oplever problemer.

Du har ret til at få udbedret eventuelle mangler ved ydelsen eller produktet, som kan tillægges ydelsen eller produktets beskaffenhed, med mindre der er tale om egne omstændigheder, eller andre ydre omstændigheder, som Gitte Aya efter dansk ret ikke kan blive gjort ansvarlige for.

HVAD GØR JEG MED DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER (PERSONDATAPOLITIK)

For at du kan indgå aftale med mig, har jeg brug for følgende oplysninger:

Navn
evt. CVR-nummer
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Jeg foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varer/ydelser til dig.

Personoplysningerne registreres hos Gitre Aya og opbevares i et år, hvorefter oplysningerne slettes.
Kun Gitte Aya har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Gitte Aya opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Gitte Aya transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Gitte Aya videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og der registreres ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos Gitte Aya har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til gitte@esamor.dk.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse på gitte@esamor.dk. Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indgive en klage til det relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Ret da henvendelse til:

Forbrugerklagenævnet

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
email: kfst@kfst.dk

http://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Gitte Aya

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om levering af følgende tjenesteydelser/Produkter

– [Bestilt den/modtaget den]
– [Dit navn]
– [Din adresse]
– [Din underskrift/e-mail signatur]
– [Dato]