Er du leder eller virksomhedsejer? Og har du brug for mere overblik eller større klarhed omkring din virksomheds energi, dit personale, dine forretningspartnere, dine kunder eller virksomhedens økonomi?

Jeg kan hjælpe dig med at skabe fokus, klarhed og mere glæde i dit arbejdsliv.

Sammen ser vi på din virksomhed fra et helikopterperspektiv. Herfra kan vi se ”de højere luftlag”, energierne bag – og ikke mindst blokeringer og vækstmuligheder.

Bliv en mere autentisk leder

Når du kan se mere klart på din virksomhed, bliver du også bedre til at træffe beslutninger og ikke mindst kommunikere virksomhedens værdier og visioner til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Under hele forløbet coacher jeg dig som leder til at stå endnu mere autentisk i dig selv og bliver bedre til at mærke, om du virkelig lever dit livsformål (din sjæls sande essens).

Hvis du er i tvivl om dit livsformål, hjælper jeg dig til at finde du af, hvad dit – og virksomheden – unikke bidrag er.

Det får du ud af forløbet:

  • Klarhed omkring din virksomheds unikke bidrag
  • Klarhed omkring virksomhedens retning og vækstpotentialer
  • Klarhed omkring dit eget livsformål
  • Større autenticitet og naturlig autoritet som leder

Med et business coaching forløb vil du få mere lethed og glæde i dit lederskab. Du vil lære at lede fra hjertet og tiltrække de rette kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Det er også muligt at vælge en enkelt session, hvor vi kan danne os et hurtigt overblik og handleplan – men dog uden at komme i dybden på samme måde som i et forløb.

Business coaching session

1 session, hvor indsigter lander
90 minutter
1.500 kr. inkl. moms


Business coaching forløb

8 sessioner inkl. indledende samtale
3 måneders fri guidning via messenger/mail
3 telefonsamtaler ved behov
Afsluttende handleplan
Opfølgningssession tre måneder efter slut
Adgang til netværkssparring med andre “hjerteledere”

12.000 kr. inkl. moms
Der er mulighed for at betale i 4 rater (første rate på 3.000 kr. trækkes ved tilmelding, derefter trækkes 3.000 kr. med 21 dages mellemrum, indtil beløbet er betalt).